top of page

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for undervisning hos Ildtiger.

1 Generelt

1. Efter tilmelding modtager du en bekræftelse samt beløbet af det skyldige undervisningsgebyr. Undervisning skal betales forud. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Ved tilmelding angiver den studerende, at vedkommende har læst og accepteret Ildtigers generelle vilkår og betingelser.

2. Dit navn og dine adresseoplysninger vil kun blive brugt til at holde dig orienteret om aktiviteter og afviklingen af træningen og vil ikke blive delt med tredjepart.


2 Annullering

2.1. Tilmeldingen gælder for varigheden af det enkelte forløb, eller den enkelte workshop eller privattime, som den studerende (eller en virksomhed) har tilmeldt sig.

2.2. I tilfælde af et utilstrækkeligt antal tilmeldinger eller force majeure har Ildtiger ret til at aflyse træningen. Ved aflysning tilbydes en ekstra undervisningsgang og ellers vil eventuelle betalte undervisningsgebyrer blive refunderet.

2.3. Ved afbud fra den studerendes (eller virksomhedens) side efter den planlagte startdato for et forløb vil undervisningsgebyret ikke blive refunderet.


3 Ansvar

3.1. Ildtiger er ikke ansvarlig for tyveri og er ikke ansvarlig for ulykker, skader eller ulykker under undervisningen.

3.2. Dansk lov gælder for alle aftaler indgået med den studerende, uanset elevens bopæl.


4 Force majeure

4.1 Ildtiger er ikke forpligtet til at opfylde aftaler med den studerende (eller virksomheden), hvis denne er forhindret heri som følge af en omstændighed, der anses som force majeure.


5 Suspendering, opløsning og førtidig opsigelse af aftalen

5.1. Ildtiger kan suspendere opfyldelsen af forpligtelserne eller ophæve aftalen, hvis den studerende (eller virksomheden) ikke fuldt ud eller rettidigt opfylder forpligtelserne i henhold til aftalen.

5.2. Ildtiger kan endvidere ophæve aftalen, såfremt der opstår forhold af en sådan karakter, at opfyldelse af aftalen er umulig, eller hvis der opstår andre forhold, der er af en sådan karakter, at uændret opretholdelse af aftalen ikke med rimelighed kan forventes af Ildtiger.

5.3. Såfremt Ildtiger opløses, er Ildtiger på ingen måde forpligtet til at erstatte skader og omkostninger, der er påløbet på nogen måde.

5.4. Hvis aftalen opsiges før tid af Ildtiger, sørger Ildtiger for tilbagebetaling af den del af gebyret, som den studerende (eller virksomheden) endnu ikke har modtaget undervisning for. Dette er tilfældet medmindre aflysningen kan tilskrives den studerende (eller virksomheden), som i tilfælde af forseelser eller misbrug af Ildtiger-navnet eller -logoet.


6 Sikkerhed

6.1 Den studerende (eller virksomheden) forventes at følge gældende Covid-19-restriktioner (Sundhedsstyrelsen).

6.2 Den studerende (eller virksomheden) forventes inden påbegyndelse af undervisningen at berette om eventuelle fysiske eller psykiske gener.

Ildtiger er registreret på Bredgade 35, 8500 Grenaa

Vilkår og betingelser: About Us
bottom of page